หน้าแรก
บริการของเรา
เกี่ยวกับเรา
ขอบเขตงานและค่าบริการ
ติดต่อเรา
ขอบเขตงานและค่าบริการ


ประเภทงานและอัตราค่าบริการ
 
ประเภทงาน อัตราค่าบริการ
 รับทำบัญชี  เริ่มต้น 2,000 บาท
 ตรวจสอบบัญชี  เริ่มต้น 5,000 บาท
 จดทะเบียนบริษัท  12,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมและจดมูลค่าเพิ่ม
 จดห้างหุ้นส่วน  6,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมและจดมูลค่าเพิ่ม
 จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เริ่มต้น 3,000 บาท
 จดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี  25,000 บาท รวมค่าตรวจสอบงบการเงิน
 จดทะเบียนพาณิชย์  2,000 บาท
 จดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม  2,000 บาท
 คัดและรับรองเอกสาร  500 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม
 นำส่งงบการเงิน E-filing  1,000 บาท
 นำส่งภาษีประจำปี ภ.ง.ด. 50,51  1,000 บาท
 นำส่งภาษีประจำปี ภ.ง.ด. 90,91,94  500 บาท
 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติม
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

www.sannithi com
บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 
 Tel : 099 615 4152
 Email : snt@sannithi.com
 ID Line : OONG. AC

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.