หน้าแรก
บริการของเรา
เกี่ยวกับเรา
ขอบเขตงานและค่าบริการ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา

บริการรับทำบัญชี (Accounting  Service)
     บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด มีส่วนร่วมในการช่วยจัดทำบัญชีให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีของบริษัทลูกค้า ช่วยให้งบการเงินของลูกค้าถูกต้องตาม พรบ.การบัญชี ประมวลรัษฎากร และมาตรฐานการบัญชี เพื่อลูกค้าไม่ต้องกังวลกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการบันทึกบัญชีและการนำส่งภาษีไม่ถูกต้อง
   

ทำไมถึงต้องทำบัญชี ?
     กฎหมายกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีและบันทึกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และให้มีการส่งงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งแล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชีก็เพื่อให้บริษัทรู้ถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีกำไร หรือ ขาดทุน เท่าไร ซึ่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จโดยมากจะปิดบัญชีทุกเดือน และนำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
   

ทำไมจึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?
     * การจ้างพนักงานบัญชีเองมีค่าใช้จ่ายสูง และอาจจะมีภาระอื่นเกิดขึ้นด้วย โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
     * ลดความกังวลในเรื่องการทำและส่งภาษีไม่ถูกต้อง
     * ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจ
     * ประหยัดภาษีกว่า แต่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดเมนูบริการของเรา
บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน
บริการรายปี/ตรวจสอบบัญชี
บริการงานทะเบียน
บริการงาน WORK PERMIT / VISA
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

www.sannithi com
บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 Tel : 089-356-4051

 Email : snt@sannithi.com

 ID Line : OONG. AC
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.