หน้าแรก
บริการของเรา
เกี่ยวกับเรา
ขอบเขตงานและค่าบริการ
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
 
บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ การรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ห้าง ร้าน วางระบบบัญชี วางแผนภาษี และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร
 
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
แรกเริ่มเกิดจากการรวมตัวของคณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ให้บริการและตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าตลอดมา จนกระทั่งปี พ.ศ.2556 ได้มีความมุ่งมั่นและพัฒนาต่อสายงานอาชีพ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า จึงเกิดแรงบันดาลใจให้ก่อตั้งเป็นบริษัทนิติบุคคลขึ้น
 
ทำไมถึงต้องทำบัญชี ?
กฏหมายกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีและบันทึกบัญชีตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และให้มีการส่งงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งแล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชีก็เพื่อให้บริษัทรู้ถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ว่าทิศทางเป็นไปอย่างไร มีผลกำไรหรือขาดทุนอย่างไร ซึ่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จโดยมากจะปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน และนำเอาผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานของบรัทให้ดียิ่งขึ้น
 
ทำไมจึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี ?
     * การจ้างพนักงานบัญชีเองมีค่าใช้จ่ายสูง และอาจจะมีภาระอื่นเกิดขึ้นด้วย โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
     * ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจ และวิเคราะห์รายการค้าได้อย่างถูกต้อง
     * คลายกังวลในเรื่องการจัดทำและนำส่งภาษีไม่ถูกต้อง
     * ประหยัดภาษีกว่าจากการได้รับการวางแผนตามที่กฎหมายยอมรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

www.sannithi com
บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 
 Tel : 099 615 4152
 Email : snt@sannithi.com
 ID Line : OONG. AC

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.