หน้าแรก
บริการของเรา
เกี่ยวกับเรา
ขอบเขตงานและค่าบริการ
ติดต่อเรา
บริการของเรา
บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน


  

 *   บริการให้คำปรึกษา   วางระบบเอกสาร   บัญชี   ภาษีอากร  ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร
 *  บริการจัดทำรายงาน   ภาษีซื้อ-ภาษีขาย   ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 *  บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด.1,3,53)
 *  บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม แจ้งเข้า-แจ้งออก
 *  บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-รายจ่าย รายวันซื้อ-รายวันขาย รายวันทั่วไป และแยกประเภททั่วไป
 *  บริการแก้ปัญหาและเข้าพบเจ้าหน้าที่สรรพากร เมื่อถูกเชิญพบ

ปรึกษากับเราได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร
Tel : 08-9039-4656
เมนูบริการของเรา
บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน
บริการรายปี/ตรวจสอบบัญชี
บริการงานทะเบียน
บริการงาน WORK PERMIT / VISA
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

www.sannithi com
บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 Tel : 089-356-4051

 Email : snt@sannithi.com

 ID Line : OONG. AC
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.