หน้าแรก
บริการของเรา
เกี่ยวกับเรา
ขอบเขตงานและค่าบริการ
ติดต่อเรา
บริการของเรา
บริการรายปี/ตรวจสอบบัญชี


  

 *  จัดทำประมาณการครึ่งปี   สรุปภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.51   พร้อมนำส่งกรมสรรพากร (ครึ่งปี)
 *  จัดทำและสรุปยอดเงินเดือนพนักงานทั้งปีตามแบบ ภ.ง.ด. 1ก
 *  จัดทำงบดุล   งบกำไรขาดทุน   รายละเอียดประกอบงบการเงิน
 *  จัดทำและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)   และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
 *  จัดทำภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.50   พร้อมนำส่งกรมสรรพากร (สิ้นปี)
 *  จัดทำแบบ ส.บช.3   และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)   พร้อมนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์

ปรึกษากับเราได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร
Tel : 08-9039-4656
เมนูบริการของเรา
บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน
บริการรายปี/ตรวจสอบบัญชี
บริการงานทะเบียน
บริการงาน WORK PERMIT / VISA
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

www.sannithi com
บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 Tel : 089-356-4051

 Email : snt@sannithi.com

 ID Line : OONG. AC
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.