หน้าแรก
บริการของเรา
เกี่ยวกับเรา
ขอบเขตงานและค่าบริการ
ติดต่อเรา
บริการรับทำบัญชีราคาไม่แพง แต่มีประสิทธิภาพ รับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษีอากร บริการวางระบบบัญชีและวางแผนภาษี
บริการด้านภาษีประจำปี


  

บริการด้านภาษีประจำปี
    * จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี(ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.94)
    * จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี(ภ.ง.ด.50) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,91)
    * จัดทำและนำส่งงบการเงินพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
    * จัดทำและสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปียื่นต่อกรมสรรพากร (ภ.ง.ด.1ก)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

www.sannithi com
บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 
 Tel : 099 615 4152
 Email : snt@sannithi.com
 ID Line : OONG. AC

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.