หน้าแรก
บริการของเรา
เกี่ยวกับเรา
ขอบเขตงานและค่าบริการ
ติดต่อเรา
บริการของเรา
บริการงานทะเบียน


  

 *  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน เดิมทุกชนิด เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นกรรมการและอำนาจกรรมการ เพิ่มทุน-ลดทุน ฯลฯ
 *  จดทะเบียนเลิกประกอบการ เสร็จการชำระบัญชี
 *  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

ปรึกษากับเราได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร
Tel : 08-9039-4656
เมนูบริการของเรา
บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน
บริการรายปี/ตรวจสอบบัญชี
บริการงานทะเบียน
บริการงาน WORK PERMIT / VISA
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

www.sannithi com
บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 Tel : 089-356-4051

 Email : snt@sannithi.com

 ID Line : OONG. AC
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.