หน้าแรก
บริการของเรา
เกี่ยวกับเรา
ขอบเขตงานและค่าบริการ
ติดต่อเรา
บริการของเรา
บริการงาน WORK PERMIT / VISA


  

 *  ขอใบอนุญาตแรงงานต่างชาติ (WORK PERMIT) และต่อวีซ่า (VISA) ให้กับชาวต่างชาติโดยทีมงาน มืออาชีพ
 *  เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
 *  แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน
 *  RE-ENTRY VISA (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร)
 *  REPORT 90 DAYS (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)
 
ปรึกษากับเราได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร
Tel : 08-9039-4656
เมนูบริการของเรา
บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน
บริการรายปี/ตรวจสอบบัญชี
บริการงานทะเบียน
บริการงาน WORK PERMIT / VISA
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

www.sannithi com
บริษัท สรรค์นิธิ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด เลขที่ 23/74 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 Tel : 089-356-4051

 Email : snt@sannithi.com

 ID Line : OONG. AC
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.